Ungdomsarbetslöshet

Skriftlig fråga 2010/11:256 av Bergstedt, Hannah (S)

Bergstedt, Hannah (S)

den 26 januari

Fråga

2010/11:256 Ungdomsarbetslöshet

av Hannah Bergstedt (S)

till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M)

Trots att ekonomin går bättre och nya arbetstillfällen kommer, är ungdomsarbetslösheten fortfarande mycket hög. Långtidsarbetslösheten har dubblerats under den gångna mandatperioden. Det är en mycket dålig start som unga människor får i livet.

Regeringens åtgärd för att minska arbetslösheten har varit att sänka arbetsgivaravgiften för företag som anställer unga. Eftersom kravet inte har varit att bara subventionera anställning av enbart arbetslösa unga, har sysselsättningseffekten uteblivit. Till exempel inom privat detaljhandel, hotell och restauranger, som traditionellt har många unga anställda, har andelen unga i stället minskat, trots att branschen subventionerades av staten med ca 2 miljarder år 2009. Denna politik har följdriktigt kritiserats av Riksrevisionen med flera som ineffektiv och dyr.

Regeringens kraftiga neddragning av vuxenutbildningen har inte heller underlättat ungdomars möjlighet att komma in på arbetsmarknaden. Det visar sig särskilt tydligt i dag, när företag saknar personal med rätt kompetens.

I brist på åtgärder från regeringen har olika kommuner bedrivit utbildning och anordnat andra aktiviteter för unga arbetslösa. Regeringen har ju erbjudit dem tre månader i inaktivitet och därefter meningslös sysselsättning.

Det är hög tid att regeringen tar sitt ansvar för ungdomsarbetslösheten.

Därför frågar jag om arbetsmarknadsministern avser att ta initiativ till att unga arbetslösa erbjuds reella möjligheter till utbildning, praktik och andra liknande åtgärder från dag ett som arbetslös.

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2011-01-26 Anmäld: 2011-01-27 Besvarad: 2011-02-10 Svar anmält: 2011-02-11

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-02-10)