Polishelikopter i Östersund

Skriftlig fråga 2010/11:255 av Nordén, Marie (S)

Nordén, Marie (S)

den 26 januari

Fråga

2010/11:255 Polishelikopter i Östersund

av Marie Nordén (S)

till justitieminister Beatrice Ask (M)

Enligt tidningsuppgifter pågår det ännu en utredning inom polisen om helikopterverksamheten. Landets sex polishelikoptrar är i dag stationerade i Stockholm, Göteborg, Östersund och Boden, vilket är en rimlig fördelning med tanke på avstånden.

Nu diskuterar man inom polisen hur helikoptrarna ska användas och om de nuvarande stationeringsorterna är de optimala. I det sammanhanget har man ifrågasatt bland annat stationeringen i Östersund mot bakgrund av att till exempel Malmö saknar en egen polishelikopter.

Eftersom frågan har utretts ett antal gånger vill man den här gången hitta en långsiktig lösning på problemen. En sådan lösning kan knappast innebära nedläggning av verksamheten i Östersund. Polisen i Jämtlands län och i hela Norrlands inland har redan i dag svåra arbetsförhållanden på grund av de långa avstånden. I fjällen är helikoptern den enda möjligheten att sig fram. Frånvaro av en polishelikopter skulle därför försvåra verksamheten på ett avgörande sätt.

Avser justitieministern att vidta några åtgärder för att garantera fortsatt stationering av en polishelikopter i Östersund?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-01-26 Anmäld: 2011-01-27 Besvarad: 2011-02-02 Svar anmält: 2011-02-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-02-02)