Vinterdäck på lastbilar

Skriftlig fråga 2010/11:254 av Holma, Siv (V)

Holma, Siv (V)

den 26 januari

Fråga

2010/11:254 Vinterdäck på lastbilar

av Siv Holma (V)

till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Det finns i dag inget krav på att tunga fordon som lastbilar ska använda vinterdäck – dubbade eller odubbade – vid vinterväglag. Trots detta är det mer än hälften av den tunga trafiken som ändå använder sig av vinterdäck. De bidrar därmed till ökad säkerhet i vägtrafiken, trots att det för dessa ägare är en konkurrensnackdel rent kostnadsmässigt.

En studie från Vägverket, nu Trafikverket, 2008:68231, visar att olycksrisken skulle kunna minska med 35 procent om tunga fordon hade vinterdäck på drivaxeln. Olyckskostnader skulle då minska med 20 miljoner kronor och kostnaden för stopp i trafiken skulle minska med 125 miljoner kronor. Det är således stora samhällsekonomiska fördelar med att ställa krav på vinterdäck för tunga fordon.

Krav på vinterdäck för tunga fordon skulle förbättra konkurrensen inom buss- och lastbilsbranschen, ge minskade samhällsekonomiska kostnader och leda till att färre människor dör eller skadar sig i trafiken.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd:

Vilka initiativ avser statsrådet att ta så att krav ställs på att lastbilar och bussar som väger mer än 3,5 ton ska ha vinterdäck eller liknande vid vinterväglag?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-01-26 Anmäld: 2011-01-26 Besvarad: 2011-01-31 Svar anmält: 2011-02-01

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-01-31)