Värdetransporter över riksgränsen i Tornedalen

Skriftlig fråga 2010/11:253 av Bucht, Sven-Erik (S)

Bucht, Sven-Erik (S)

den 25 januari

Fråga

2010/11:253 Värdetransporter över riksgränsen i Tornedalen

av Sven-Erik Bucht (S)

till justitieminister Beatrice Ask (M)

Handeln har under senare år vuxit kraftigt i Tornedalen, och framför allt i Haparanda. Det är främst finländare, men även norrmän och ryssar, som gör inköpen och betalar dem med euro. För handeln innebär det en omfattande valutahantering. Enklaste sättet för varuhusen att klara detta vore att transportera euron till banken i Torneå, som ligger bara några hundra meter från handelsområdet. Detta är dock inte möjligt enligt gällande lagstiftning, trots att det är samma företag som sköter värdetransporterna på båda sidor av gränsen.

Trafikutskottet behandlade för tre år sedan en motion i frågan och konstaterade att problemet var på väg att lösas genom en kommande proposition från Justitiedepartementet. Prop. 2008/09:157 Genomförande av EG-direktivet om erkännande av yrkeskvalifikationer för väktare resonerar om värdetransporter över gränsen och konstaterar att detta inte är tillfällig verksamhet, utan sådant som kräver auktorisation i Sverige. Vad som är tillfälligt ska tolkas i enlighet med gemenskapsrätten och att frågan om vilken verksamhet som faller under detta begrepp sist och slutligen blir beroende av den praxis som utvecklas av EG-domstolen.

Detta innebär att företag i Haparanda fortfarande är tvungna att köpa värdetransporter till Luleå drygt tolv mil bort i stället för att kunna transportera valutan några hundra meter över gränsen till Torneå. Detta kan knappast vara förenligt med politiska intentioner vare sig inom det nordiska samarbetet eller inom Europeiska unionen.

Vilka åtgärder avser justitieministern att vidta så att hindret för värdetransporter över riksgränsen i Tornedalen kan avskaffas?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-01-25 Anmäld: 2011-01-25 Besvarad: 2011-02-02 Svar anmält: 2011-02-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-02-02)