Förvärvslagstiftning beträffande hyresfastighet

Skriftlig fråga 2010/11:248 av Kakabaveh, Amineh (V)

Kakabaveh, Amineh (V)

den 21 januari

Fråga

2010/11:248 Förvärvslagstiftning beträffande hyresfastighet

av Amineh Kakabaveh (V)

till statsrådet Stefan Attefall (KD)

Vänsterpartiet anser att bostäder inte är en vara vilken som helst. Bostaden är central för människors grundläggande trygghet. Möjligheten till ett bra boende, till rimliga kostnader och rättssäkerhet måste betonas. Hänsynslösa krämare må icke finnas i människors hem.

I en artikelserie i Svenska Dagbladet samt genom andra kanaler visas hur enskilda hyresgäster utsätts för bristande eller obefintligt underhåll av sin lägenhet. Det talas om "slumlords", de som försöker göra snabba klipp på hyresfastigheter bland annat genom att dra ned på underhållet.

Den borgerliga regeringen fick stöd av den borgerliga riksdagsmajoriteten att avskaffa lagen om förvärv av hyresfastighet (prop. 2009/10:21). Vänsterpartiet och de rödgröna partierna motsatte sig denna avveckling. Skyddet för hyresgästerna mot olämpliga hyresvärdar måste stärkas och inte försvagas. Ideologiska blockeringar i denna fråga från den borgerliga regeringen leder till ökade risker för hyresgästerna.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Stefan Attefall:

Avser statsrådet att ta några initiativ till att ompröva regeringens inställning till förvärvslagstiftning beträffande hyresfastigheter?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-01-21 Anmäld: 2011-01-24 Besvarad: 2011-02-02 Svar anmält: 2011-02-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-02-02)