Postens biluthyrning

Skriftlig fråga 2010/11:243 av Flyborg, Eva (FP)

Flyborg, Eva (FP)

den 21 januari

Fråga

2010/11:243 Postens biluthyrning

av Eva Flyborg (FP)

till statsrådet Peter Norman (M)

Enligt uppgift i medier håller det statliga bolaget Posten AB på med biluthyrning. Varje vecka hyrs flera hundra bilar ut av Posten för att till exempel användas till tidningsdistribution.

Denna verksamhet väcker flera frågeställningar. Man kan fråga sig om det är lämpligt att ett statligt bolag som Posten engagerar sig i en bransch som är konkurrensutsatt och på ett område som ligger utanför deras kärnuppgifter. En annan fråga är att det krävs tillstånd enligt biluthyrningslagen för att hyra ut fordon. Denna lag förefaller dock Posten kringgå genom att leasa ut fordonen.

Med hänvisning till det ovan anförda skulle jag vilja ställa följande fråga till statsrådet Norman:

Vad är statsrådet beredd att göra för att se över lämpligheten i Postens agerande?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2011-01-21 Anmäld: 2011-01-21 Besvarad: 2011-01-26 Svar anmält: 2011-01-27

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-01-26)