Åtgärder i fråga om kreditgivning

Skriftlig fråga 2010/11:241 av Kakabaveh, Amineh (V)

Kakabaveh, Amineh (V)

den 21 januari

Fråga

2010/11:241 Åtgärder i fråga om kreditgivning

av Amineh Kakabaveh (V)

till justitieminister Beatrice Ask (M)

Strax före jul ställde jag en fråga till finansmarknadsministern angående regeringens inställning till företag som försöker kringgå den nya konsumentkreditlagen. Denna fråga besvarades av justitieministern i början av januari. I svaret angavs att tillsynen sköts av Finansinspektionen och Konsumentverket och att man inte i dagsläget har indikationer på att det finns några problem. I svaret fanns ingen antydan om att regeringen i dagsläget har för avsikt att vidta åtgärder.

Under julhelgen uttalade sig finansmarknadsministern i samma fråga – i Aftonbladet den 25 december – där han beskriver att regeringen redan nu överväger åtgärder, exempelvis mot ockerräntor, i samband med att man erbjuder tjänster så som sms-lån och ”pausa din räkning”-tjänster.

Detta är två helt motsatta reaktioner på företeelsen som jag beskrivit i min fråga och det är mycket svårt för mig som riksdagsledamot och ännu svårare för andra att förstå regeringens intentioner varför jag gärna vill ha frågan belyst ytterligare.

Min fråga till justitieministern är därför:

Avser justitieministern att vidta ytterligare åtgärder i fråga om kreditgivning så som sms-lån och ”pausa din räkning” i enlighet med det som angivits ovan?

Frågan är besvarad

Händelser

Anmäld: 2011-01-21 Inlämnad: 2011-01-21 Svar anmält: 2011-01-26 Besvarad: 2011-01-26

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-01-26)