Uppföljning av Reykjavikdeklarationen rörande yttrande- och informationsfrihet

Skriftlig fråga 2010/11:240 av Petersson i Stockaryd, Helene (S)

Petersson i Stockaryd, Helene (S)

den 21 januari

Fråga

2010/11:240 Uppföljning av Reykjavikdeklarationen rörande yttrande- och informationsfrihet

av Helene Petersson i Stockaryd (S)

till kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Den 28‑29 maj 2009 hölls en konferens i Reykjavik för Europas ministrar ansvariga för medier och nya kommunikationstjänster.

Under konferensen antogs en politisk deklaration och en resolution om ett gemensamt agerande i frågor som bland annat rör skyddet för fria och oberoende medier i ett demokratiskt samhälle.

Som exempel nämns mediekoncentration, terroristbekämpning och skydd för privatlivet som tänkbara risker och hot mot informations- och pressfrihet och individens rätt till information.

I den politiska deklarationen anges en del åtgärder som bör vidtas och uppföljningar som behöver göras för att säkra yttrande- och informationsfrihet.

Min fråga till kultur- och idrottsministern är:

Vilka åtgärder har kultur- och idrottsministern vidtagit och vilken uppföljning har hon initierat med utgångspunkt från Reykjavikdeklarationen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-01-21 Anmäld: 2011-01-21 Besvarad: 2011-01-25 Svar anmält: 2011-01-26

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-01-25)