Sverige som IT-nation

Skriftlig fråga 2010/11:24 av Roszkowska Öberg, Eliza (M)

Roszkowska Öberg, Eliza (M)

den 27 oktober

Fråga

2010/11:24 Sverige som IT-nation

av Eliza Roszkowska Öberg (M)

till statsrådet Anna-Karin Hatt (C)

Informations- och kommunikationsteknik genomsyrar våra liv. Användningen av IT bidrar till att nya företag, tjänster och produkter skapas och utvecklas och därmed ökar produktiviteten i hela ekonomin. Det är viktigt att IT integreras inom alla samhällsområden, vi behöver en mer horisontell lagstiftning och en bredare syn på IT. Det handlar inte bara om teknik utan om att vi måste se vad IT används till och hur IT kan underlätta vardagen för människor, utveckla företagandet och stärka konkurrenskraften.

Regeringen har redan tagit flera mycket bra initiativ. Vi har till exempel en nationell strategi för IT i vården, en handlingsplan för e-förvaltning och vi har bildat en e-delegation. Nu är det dags att ta nästa steg och se på helheten – det är ett viktigt steg för framtiden. För att behålla positionen som en stark IT-nation måste vi ha en tydlig vision för IT i Sverige. I budgetpropositionen för år 2011 har regeringen aviserat en nationell IT-strategi, liknande den digitala agendan för Europa.

För att vi ska kunna kalla oss ett informationssamhälle är digital delaktighet en avgörande aspekt, så många som möjligt ska inkluderas i IT-samhället. Hur kommer arbetet med digital delaktighet och e-demokrati att integreras i den digitala agenda för Sverige som regeringen tar fram? Därtill är frågor kring en säker och tillgänglig infrastruktur, effektiv e-förvaltning, informationssäkerhet, IT i lärandet, IT och miljön samt IT i vården avgörande för konkurrenskraften och vår välfärd.

Vad avser statsrådet att göra för att en sammantagen vision och strategi för IT i Sverige ska komma på plats så snart som möjligt?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-10-27 Besvarad: 2010-10-29 Svar anmält: 2010-11-02 Anmäld: 2010-11-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-10-29)