Avsaknad av kontrolluppgifter från USA

Skriftlig fråga 2010/11:237 av Johnson, Jacob (V)

Johnson, Jacob (V)

den 20 januari

Fråga

2010/11:237 Avsaknad av kontrolluppgifter från USA

av Jacob Johnson (V)

till finansminister Anders Borg (M)

Enligt ett inslag i SVT:s Aktuellt den 18 januari 2011 har USA sedan fem år tillbaka – 2005 – ensidigt upphört med att skicka kontrolluppgifter på svenska medborgares inkomster i USA till Skatteverket, trots att det finns ett informationsbytesavtal mellan Sverige och USA. Skatteverkets företrädare säger i inslaget att USA hänvisar till att dess skattemyndighet, IRS, hade lagt ut arbetet med kontrolluppgifterna till ett företag som inte kunde redovisa kontrolluppgifterna på ett sådant sätt att de kunde brytas ned på tillräcklig detaljerad nivå för att vara användbara.

Jag finner detta mycket anmärkningsvärt mot bakgrund av kampen mot skattefusk och det pågående internationella arbetet mot de så kallade skatteparadisen. Det är oacceptabelt att USA som en av de dominerande staterna i den internationella ekonomin inte har bättre ordning på hanteringen av kontrolluppgifterna, så att dessa kan tillhandahålls Sverige i enlighet med informationsbytesavtalet mellan länderna. Det är också anmärkningsvärt att Skatteverket och Sverige stillatigande under så lång tid har accepterat att detta sker.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga finansminister Anders Borg:

Vad avser finansministern att vidta för åtgärder för att söka säkerställa att Sverige kan ta del av kontrolluppgifter på svenska medborgares inkomster i USA?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2011-01-20 Anmäld: 2011-01-20 Besvarad: 2011-01-27 Svar anmält: 2011-01-28

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-01-27)