Fond för ekonomiskt stöd vid kris

Skriftlig fråga 2010/11:235 av Sandberg, Gunnar (S)

Sandberg, Gunnar (S)

den 19 januari

Fråga

2010/11:235 Fond för ekonomiskt stöd vid kris

av Gunnar Sandberg (S)

till statsrådet Stefan Attefall (KD)

Vattenparasiten Cryptosporidium har orsakat stora problem i Östersund för boende, besöksnäring och företag. Det som inträffade i Östersund hade kunnat hända även i andra kommuner, eftersom vi i Sverige har ett föråldrat ledningsnät med stora upprustningsbehov. Därför är det troligt att den här parasiten kommer att dyka upp på andra ställen i framtiden.

Det stora åtgärdsbehovet för upprustning av landets VA-nät bedöms av expertisen vara 2–3 gånger så kostsamt som för väg- och järnvägsnätet tillsammans. Det innebär stora ansträngningar för kommunala budgetar.

När det inträffar någon synnerligen speciell händelse, som ingen kunnat förutse, av denna typ som drabbade Östersund borde det finnas ekonomiskt stöd för kommuner. Det handlar om krispengar till akuta åtgärder. Därför borde det finnas en statlig fond för detta ändamål, som inte påverkar stadsbudgeten i övrigt.

Avser statsrådet att vidta åtgärder för att inrätta någon sådan fond?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-01-19 Anmäld: 2011-01-20 Besvarad: 2011-01-26 Svar anmält: 2011-01-26

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-01-26)