Kvaliteten i yrkesprogrammen

Skriftlig fråga 2010/11:234 av Stenberg, Maria (S)

Stenberg, Maria (S)

den 19 januari

Fråga

2010/11:234 Kvaliteten i yrkesprogrammen

av Maria Stenberg (S)

till utbildningsminister Jan Björklund (FP)

Skolinspektionen har nyligen granskat ett antal gymnasieskolor som erbjuder yrkesprogram. Granskningen avser kvaliteten i yrkesprogrammen och i lärlingsutbildningarna samt skolans förmåga att erbjuda en fullgod utbildning för elever som väljer dessa program.

Granskningen visar allvarliga brister i utbildningen på samtliga skolor, framför allt i den del som sker på arbetsplatsen. På vissa skolor har lärarna ingen som helst kontakt med eleverna eller med deras handledare på arbetsplatsen. Av den anledningen blir betygsättningen både godtycklig och felaktig. Denna typ av utbildning förutsätter gott samarbete mellan skolan och arbetsplatsen, men verkar saknas i de flesta undersökta fallen.

Ansvaret för bristerna faller tungt på skolan som anordnar utbildningarna, men lika stort ansvar har företagen som åtar sig att genomföra utbildningen.

I höst startar den nya gymnasieskolan med större plats för yrkesutbildning och permanentning av lärlingsutbildningen. När nu regeringen väljer att utforma gymnasieskolans utbildningssystem olika, så ökar riskerna att vissa elever får en sämre utbildning och därmed en sämre start i livet. Större krav på kvaliteten och uppföljningen i yrkesutbildningarna behöver uppenbarligen ställas, både på utförande skolor och på de företag som önskar genomföra utbildningarna.

Vilka åtgärder ämnar utbildningsministern att vidta för att försäkra elever som går på ett yrkesprogram eller en lärlingsutbildning, en fullgod utbildning som gör dem redo för det kommande yrket?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-01-19 Anmäld: 2011-01-20 Besvarad: 2011-01-26 Svar anmält: 2011-01-26

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-01-26)