Möjlighet att som gränspendlare upprätthålla politiska uppdrag

Skriftlig fråga 2010/11:233 av Svantorp, Gunilla (S)

Svantorp, Gunilla (S)

den 19 januari

Fråga

2010/11:233 Möjlighet att som gränspendlare upprätthålla politiska uppdrag

av Gunilla Svantorp (S)

till statsrådet Ewa Björling (M)

Många är de svenskar som får jobb i närliggande kommun i annat nordiskt land och som dagpendlar och upptäcker att det viktiga uppdrag som fritidspolitiker som man fått förtroende att ha inte går att ha kvar.

Detta beror på att ens arbetsgivare måste betala in sociala avgifter i socialförsäkringssystemet till svenska staten när personen i fråga är tjänstledig för att upprätthålla sitt förtroendeuppdrag.

I relationerna med Danmark har nu en överenskommelse tecknats, Öresundsöverenskommelsen, om att inrätta ett undantag som gör att arbetsgivarna där inte behöver betala in sjukförsäkringsavgift till Sverige när svenskar anställda i Danmark åker hem till Sverige för att fullgöra ett politiskt uppdrag.

Det är en viktig fråga ur demokratisk synpunkt att man som svensk medborgare och boende i Sverige men med arbetsplats på andra sidan en landsgräns inte ska behöva lämna sina förtroendeuppdrag på grund av att länderna inte kan komma överens om vilket regelverk som ska gälla.

Min fråga till statsrådet blir därför:

Hur avser statsrådet att agera för att en liknande överenskommelse som den med Danmark tecknas även med Norge?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-01-19 Anmäld: 2011-01-20 Besvarad: 2011-01-26 Svar anmält: 2011-01-26

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-01-26)