Kvällsstudier och åtgärder inom fas 3

Skriftlig fråga 2010/11:231 av Andersson, Johan (S)

Andersson, Johan (S)

den 19 januari

Fråga

2010/11:231 Kvällsstudier och åtgärder inom fas 3

av Johan Andersson (S)

till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M)

Arbetsförmedlingen har tolkat förordningen (2007:414) för jobb- och utvecklingsgarantin att studier på fritid, det vill säga kvällstid eller helger, inte är möjligt om studiemedel utgår.

Detta gäller oavsett om man nyttjar studiemedel eller ej.

Min fråga till arbetsmarknadsministern är:

Avser arbetsmarknadsministern att föreslå en förändring av förordningen så att det möjliggör för deltagare i fas 3-åtgärder att på sin fritid förkovra sig och på så sätt skapa en bättre chans till arbete på den reguljära arbetsmarknaden?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2011-01-19 Anmäld: 2011-01-20 Besvarad: 2011-01-28 Svar anmält: 2011-02-01

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-01-28)