Utländsk arbetskrafts villkor i Sverige

Skriftlig fråga 2010/11:23 av Larsson, Lars Mejern (S)

Larsson, Lars Mejern (S)

den 27 oktober

Fråga

2010/11:23 Utländsk arbetskrafts villkor i Sverige

av Lars Mejern Larsson (S)

till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M)

Från Värmland kommer rapporter om hur illa utländsk arbetskraft blir behandlad. Jag välkomnar utländsk arbetskraft. Men inte att de blir exploaterade av oseriösa arbetsgivare. Arbetare från Ungern och Rumänien rekryteras under förespeglingar om att de i Värmland skulle tjäna upp till 12 000 kronor i månaden.

Men verkligheten för dessa arbetare är betydligt dystrare: arbete sju dagar i veckan, minst 13 timmar per dag, jobb utan skyddskläder och övrig skyddsutrustning, i de flesta fall finns inga anställningsavtal och de är anställda av en utländsk firma. De utlovade 14 000 kronorna krymper till 4 000 kronor för så mycket som 280 timmars arbete. Facket har reagerat och menar att det som har hänt är inget mindre än slavarbete. Det är inte överraskande att facket reagerar. Men när Ungerns konsul i Värmland går ut och säger att det som skett är helt rättsvidrigt och ett missbruk av den fria rörligheten, ja då måste de styrande politikerna lyssna. Det är inte längre en svensk intern angelägenhet utan något som påverkar våra relationer med andra EU-länder.

Alla förlorar på detta som pågår på många platser runt om i vårt land, inte minst kunden som kan hamna i kläm då konflikter mellan arbetstagaren och arbetsgivaren kan bli följden av denna typ av oseriösa behandling. Det överväldigande flertalet som anlitar företag med utländsk arbetskraft gör så i tron att det är seriösa företag de anlitar.

Med anledning av det ovan anförda undrar jag vad arbetsmarknadsministern avser att göra för att komma tillrätta med förekomst av oseriösa arbetsgivare i byggsektorn.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-10-27 Anmäld: 2010-11-02 Besvarad: 2010-11-03 Svar anmält: 2010-11-03

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-11-03)