Skatteuppgifter från USA

Skriftlig fråga 2010/11:228 av Palm, Veronica (S)

Palm, Veronica (S)

den 19 januari

Fråga

2010/11:228 Skatteuppgifter från USA

av Veronica Palm (S)

till finansminister Anders Borg (M)

Enligt Skatteverkets skattefelskarta utarbetad i februari 2008 utifrån data från 2007 beräknades skattefelet – underskottet i skatteinbetalningar – med internationell anknytning till 46 miljarder. Av dessa var 10 miljarder knutna till privatpersoner, övrigt låg främst på företag av olika storlek. En förutsättning för att komma åt problemet med privatpersoners skatteflykt med hjälp av utlandet är informationsutbytesavtal.

Mellan 2001 och 2004 kom enligt uppgift 60 000 kontrolluppgifter som avsåg inkomster på 48 miljarder kronor från USA till Sverige. SVT:s Aktuellt har dock nu visat att USA sedan 2005 inte skickat en enda uppgift samtidigt som Sverige fortsatt att skicka kontrolluppgifter till USA. Aktuellt har tagit del av en intern analys från Skatteverket från i juli i fjol. I den framgår att USA sedan länge slutat skicka kontrolluppgifter. Något som inte lett till någon reaktion från Skatteverkets sida.

Eftersom våra ämbetsverk är fristående kan varken riksdag eller regering gripa in rörande hur Skatteverket internt hanterat detta. Rimligen bör dock verksledningen utkräva ansvar av den eller de som försummat att bevaka och reagera på detta. Statsrådet måste dock på andra sätt ta initiativ som gör Finansdepartementets arbete med informationsutbytesavtal meningsfullt samt kvalitetssäkra att syftet med avtalen, att få in skatt från berört land, fullföljs. Ifråga om det akuta ärendet USA måste statsrådet, om åtgärder utöver avtalet behövs, bistå Skatteverket i att få in uppgifter.

Vilka åtgärder avser finansministern att vidta med anledning av att skatteuppgifter från USA ej lämnats?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2011-01-19 Anmäld: 2011-01-20 Besvarad: 2011-01-27 Svar anmält: 2011-01-28

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-01-27)