Tunisien

Skriftlig fråga 2010/11:227 av Sjöstedt, Jonas (V)

Sjöstedt, Jonas (V)

den 18 januari

Fråga

2010/11:227 Tunisien

av Jonas Sjöstedt (V)

till utrikesminister Carl Bildt (M)

I Tunisien har diktatorn Ben Ali störtats efter omfattande folkliga protester mot bristen på demokrati och dåliga sociala villkor i landet. I samband med protesterna har flera personer dödats eller skadats, inte minst av regimens polis och militär. Tunisien har nu möjlighet att genomgå en demokratisering, men landet behöver omvärldens stöd. Ett sätt att göra detta är att ta initiativ till en internationell kommission som ska utreda massakern på ett stort antal civila som dödats. Det är också viktigt att Ben Ali får ansvara för sina brott inför Internationella brottmålsdomstolen i Haag eller annan rättslig instans. Sverige och EU kan dessutom bidra till att de kommande valen i Tunisien får stöd exempelvis via valövervakning.

Min fråga till utrikesministern är:

Vad avser utrikesministern att göra för att bidra till Tunisiens demokratiska utveckling samtidigt som den förra regeringens brott utreds?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-01-18 Anmäld: 2011-01-18 Besvarad: 2011-01-20 Svar anmält: 2011-01-21

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-01-20)