Grisnäringens konkurrenskraft

Skriftlig fråga 2010/11:225 av Engelhardt, Christer (S)

Engelhardt, Christer (S)

den 17 januari

Fråga

2010/11:225 Grisnäringens konkurrenskraft

av Christer Engelhardt (S)

till landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C)

Under hösten 2010 hölls det krismöten bland grisproducenterna på grund av försämrad lönsamhet. Priserna för foder gick upp med ca 60 procent samtidigt som priset för köttet har stått stilla. Svårigheterna för grisproducenterna tycks nu fortsätta även in på det nya året.

I slutet av 2010 skulle den av landsbygdsministern tillsatta högnivågruppen som fick i uppdrag att utarbeta förslag för att stärka jordbrukets konkurrenskraft rapportera sina resultat. Målsättningen för högnivågruppen var att identifiera åtgärder för att stärka svensk primärproduktion. Som svar på en skriftlig fråga från undertecknad i september 2010 sade landsbygdsministern att grisnäringen var en viktig deltagare i detta arbete.

Jag vill därför fråga landsbygdsministern vilket resultat som högnivågruppen har redovisat när det gäller att minska svårigheterna och stärka grisproducenternas konkurrenskraft.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-01-17 Anmäld: 2011-01-18 Besvarad: 2011-01-21 Svar anmält: 2011-01-21

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-01-21)