Ekologiska mjölkbönder

Skriftlig fråga 2010/11:224 av Engelhardt, Christer (S)

Engelhardt, Christer (S)

den 17 januari

Fråga

2010/11:224 Ekologiska mjölkbönder

av Christer Engelhardt (S)

till landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C)

År 2007 kom förordningen om att ekologiska mjölkbönder från den 1 januari 2011 måste ha sina kor i lösdrift.

På Gotland har hittills tolv av knappt tjugo ekologiska mjölkbönder sökt dispens hos Jordbruksverket för att ha korna bundna. Jordbruksverket har gett drygt 500 mjölkbönder i hela landet dispens från kravet och de kan nu få dispens i möjligen tre år till. På Gotland har det väckts en viss oro och man tror att det bara är en övergångsperiod och att många bönder därefter kommer att sluta.

Korna mår givetvis bra av att gå lösa och den ekologiska produktionen förväntas ligga i framkant, men nya krav blir också ett hot mot möjligheten att bedriva denna form av lantbruk i en mindre skala. För många ekologiska mjölkbönder innebär det nu att antingen måste man satsa på storskalighet med dyra om- och nybyggnationer eller att välja den befarade linjen – att sluta.

Vad avser landsbygdsministern att vidta för åtgärder för att underlätta och säkra upp så att de svenska ekologiska mjölkbönderna kan fortsätta sin viktiga verksamhet i relation till de nya kraven? 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-01-17 Anmäld: 2011-01-18 Besvarad: 2011-01-21 Svar anmält: 2011-01-21

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-01-21)