Tingsrätten i Eksjö

Skriftlig fråga 2010/11:222 av Petersson i Stockaryd, Helene (S)

Petersson i Stockaryd, Helene (S)

den 14 januari

Fråga

2010/11:222 Tingsrätten i Eksjö

av Helene Petersson i Stockaryd (S)

till justitieminister Beatrice Ask (M)

I januari förväntas Domstolsverket komma med ett förslag om att centralisera och slå samman ytterligare tingsrätter. Förslaget förväntas få till följd att tingsrätten i Eksjö flyttas till Jönköping.

Det är inte första gången som denna effektiva tingsrätt hotas av nedläggning. Tingsrätten i Eksjö har under senare år renoverats för att ha en hög säkerhet. Så sent som för ett år sedan invigdes det nya polishuset i Eksjö som ansvarar för hela höglandsområdet, vilket också talat för en effektiv samordning av rättsväsendets olika grenar.

Min fråga till justitieminister Beatrice Ask är:

Vad avser justitieministern att göra för att inte ytterligare centraliseringar inom rättsväsendet kommer att leda till att tingsrätten i Eksjö läggs ned?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-01-14 Anmäld: 2011-01-18 Besvarad: 2011-01-19 Svar anmält: 2011-01-19

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-01-19)