Alkohol i handelsavtal

Skriftlig fråga 2010/11:221 av Linde, Hans (V)

Linde, Hans (V)

den 14 januari

Fråga

2010/11:221 Alkohol i handelsavtal

av Hans Linde (V)

till statsrådet Ewa Björling (M)

När WHO:s globala alkoholstrategi antogs i maj var stödet massivt och visade på en ökad medvetenhet om alkoholens skadeverkningar. Alkohol är ett utvecklingshinder för många länder i syd. Skadlig konsumtion påverkar inte bara den som dricker, utan även omgivningen och i vissa fall hela länders sociala och ekonomiska utveckling. Samband har även uppvisats mellan alkohol och smittspridning av exempelvis hiv/aids. WHO:s sekretariat har därför fått i uppdrag att ta fram en plan för hur organisationens nya strategi ska spridas och rekommenderas i nationella lagar runt världen.

Alkohol kan inte behandlas som vilken vara som helst. Sociala och utvecklingsmässiga intressen måste få väga tyngre än producenternas intresse av vinster till exempel vid utformandet av handelsavtal.

Thailand tillhör de länder där alkoholkonsumtionen ökat lavinartat på kort tid, främst på grund av trycket från den globala alkoholindustrin. I landets nyligen antagna alkoholstrategi förespråkas därför att alkohol ska exkluderas i internationella handelsavtal. När nu Thailand förhandlar om avtal med EU är alkoholen således en viktig komponent. Inte minst med tanke på att EU:s export av alkoholdryck till Thailand dessutom ökat från 133 miljoner till hela 5,1 miljarder baht bara mellan 2007 och 2009.

Sverige är ett av de länder som drivit på för att den globala strategin skulle tas fram och vi bör nu stödja Thailand i arbetet med att exkludera alkoholen i internationella handelsavtal i framtiden. Jag vill därför fråga statsrådet Ewa Björling:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att begränsa alkoholens skadeverkningar genom att utesluta alkohol från EU:s framtida handelsavtal?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-01-14 Anmäld: 2011-01-18 Besvarad: 2011-01-19 Svar anmält: 2011-01-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-01-19)