Uppehållstillstånd för personer som inte kan utvisas

Skriftlig fråga 2010/11:217 av Höj Larsen, Christina (V)

Höj Larsen, Christina (V)

den 13 januari

Fråga

2010/11:217 Uppehållstillstånd för personer som inte kan utvisas

av Christina Höj Larsen (V)

till statsrådet Tobias Billström (M)

I Sverige finns det personer som lever i en omänsklig limbosituation. Det är före detta asylsökande som har fått avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd men som inte kan utvisas eftersom det inte finns något land som är villigt att ta emot dem. Barn, kvinnor och män sitter därför fast i en tillvaro där allt i deras liv är stoppat. De kan inte arbeta. De kan inte studera. Deras rättigheter i samhället är ytterst begränsade och den ekonomiska ersättningen minimal.

När en fråga om avvisning eller utvisning prövas ska det enligt utlänningslagen 17 § tas hänsyn till om det finns särskilda hinder mot att beslutet verkställs. Detta gäller inte enbart risk för till exempel tortyr eller förföljelse, utan även om det kan finnas anledning att anta att det avsedda mottagarlandet inte kommer att vara villigt att ta emot utlänningen. Ändå ges i dag mycket sällan uppehållstillstånd på dessa grunder och människor hänvisas till en situation där de inte är välkomna någonstans och där man inte tillåts gå vidare i sitt liv. Inte minst för barn är detta naturligtvis omänskligt eftersom varje förlorat år betyder så mycket. Många palestinier från Gulfstaterna befinner sig i dag i denna situation i Sverige, men även till exempel vissa personer som flytt från Kosovo har drabbats när de kan utvisas dit men inte tas emot i något annat land.

Min fråga till statsrådet Tobias Billström är därför:

Avser statsrådet att vidta några åtgärder för att lösa situationen för personer som inte kan utvisas?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-01-13 Anmäld: 2011-01-18 Besvarad: 2011-01-19 Svar anmält: 2011-01-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-01-19)