Förutsättningar för vindkraftsutbyggnad på Gotland

Skriftlig fråga 2010/11:210 av Fridolin, Gustav (MP)

Fridolin, Gustav (MP)

den 27 december

Fråga

2010/11:210 Förutsättningar för vindkraftsutbyggnad på Gotland

av Gustav Fridolin (MP)

till närings- och energiminister Maud Olofsson (C)

Förutsättningarna är goda för utbyggnad av vindkraften på Gotland. Inte nog med att vindläget är extremt gott, vindkraften är dessutom brett accepterad och man ser från många håll framtidspotentialen i att vara en ö med koldioxidneutral energiproduktion och möjlighet att exportera el till fastlandet. Att en stor del av öns befolkning under årens lopp varit involverade som delägare i stora vindkraftsprojekt har gett stöd till en utbyggnad, likaså det faktum att satsningar på förnybar el skulle ge ön hundratals permanenta jobb. 2009 presenterade Svenska kraftnät sina slutsatser om behovet av nya elnät och man föreslog då en ny elkabel mellan Gotland och fastlandet som skulle möjliggöra dessa satsningar och för ön att exportera större mängder elenergi. Många väntar nu otåligt på tydliga besked om när bygget av en sådan kabel kan komma i gång.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga närings- och energiministern vilka åtgärder hon avser att vidta för att få en tidplan till stånd för byggnationen av en ny elkabel mellan Gotland och fastlandet.

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2010-12-27 Svar anmält: 2011-01-18 Anmäld: 2011-01-18 Besvarad: 2011-01-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-01-18)