Märkning av kött från djur som fått GMO-fritt foder

Skriftlig fråga 2010/11:21 av Holm, Jens (V)

Holm, Jens (V)

den 25 oktober

Fråga

2010/11:21 Märkning av kött från djur som fått GMO-fritt foder

av Jens Holm (V)

till landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C)

Citygross har haft en kampanj med kött från grisar som har fått GMO-fritt foder. Nu menar Livsmedelsverket att kampanjen strider mot den fria rörligheten. ”Man får marknadsföra det man har men inte det man inte har”, menar Livsmedelsverket. Man anser alltså att det enda som kan märkas är produkter som innehåller GMO, inte tvärtom. Livsmedelsverket menar därmed att kampanjen är mot EU:s regler. Kampanjen har uppskattats mycket av producenter och konsumenter. Även bonden tjänar på detta då de som inte har utfodrat sina grisar med GMO-foder får ett ekonomiskt incitament att fortsätta. Genetiskt modifierade organismer och produkter ska enligt EU-lagstiftningen märkas och kunna spåras genom hela livsmedelskedjan. Däremot behöver inte mjölk, kött eller ägg som kommer från djur som ätit GMO-foder märkas. Den större delen av de kommersiella GMO-grödorna som odlas i världen är avsedda som djurfoder. Det enda sättet för en konsument att försäkra sig om att produkten inte kommer från djur som varit uppfödda på GMO har därför varit att handla ekologiskt. Citygross kampanj utgör därmed ett undantag. Enligt en undersökning (GMO-undersökning bland allmänheten, mars 2006, gjord av Exquiro Market Research på uppdrag av Greenpeace) anger 93 procent av de svenska konsumenterna att de vill att köttet ska märkas på ett sådant sätt att det framgår om djuren fått genmodifierat foder. Det är tydligt att de svenska konsumenterna vill ha en tydlig märkning för att veta vad de köper.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga landsbygdsministern:

Avser landsbygdsministern att verka för rätten att märka mjölk, kött och ägg från djur som inte har ätit GMO-foder?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-10-25 Anmäld: 2010-10-26 Besvarad: 2010-11-02 Svar anmält: 2010-11-03

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-11-02)