Moms för hemmaföretagare

Skriftlig fråga 2010/11:208 av Backman, Hans (FP)

Backman, Hans (FP)

den 22 december

Fråga

2010/11:208 Moms för hemmaföretagare

av Hans Backman (FP)

till finansminister Anders Borg (M)

Ett nytt ställningstagande från Skatteverket innebär att företagare med kontor hemma i bostaden inte längre kan dra av momsen för kontorsmöbler såsom skrivbord och bokhyllor. Detta gäller både för aktiebolag och för enskild firma.

Det drabbar nystartade företag extra hårt. Kostnaden för kontorsinventarier för företagen kommer ju oftast i början och då kan det vara brist på kapital, så detta kan bli kännbart för nya företag.

Skatteverkets besked leder till att liknande företag ges olika förutsättningar för att konkurrera, beroende på om de har kontoret i eller utanför bostaden. Reglerna snedvrider därmed konkurrensen. Mindre företag med kontor hemma drabbas eftersom de inte längre kan dra av momsen för kontorsinventarier. Kostnaden kan bli betydande för små företag. En företagare som köper kontorsmöbler för 40 000 kronor inklusive moms måste nu betala in momsen på 8 000 kronor till staten.

Logiskt sett borde villkoren för att driva företag vara lika oavsett om företagaren har kontoret i eller utanför bostaden.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga om finansministern avser att ta initiativ som innebär att även företagare som har kontoret i bostaden kan dra av momsen för kontorsinventarier.

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2010-12-22 Anmäld: 2010-12-22 Besvarad: 2011-01-11 Svar anmält: 2011-01-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-01-11)