Sveriges utvisning av irakier

Skriftlig fråga 2010/11:207 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (M)

de Pourbaix-Lundin, Marietta (M)

den 22 december

Fråga

2010/11:207 Sveriges utvisning av irakier

av Marietta de Pourbaix-Lundin (M)

till statsrådet Tobias Billström (M)

Presidenten för Europarådets parlamentariska församling, Mevlüt Çavuşoğlu, har i ett uttalande uttryckt bestörtning över att Sverige utvisat irakier, inklusive kristna irakier, till Irak där de riskerar förföljelse. Det pågår för närvarande en preliminär diskussion om att ta upp frågan om utvisning av religiösa minoriteter till Irak som ett brådskande ärende vid den parlamentariska församlingens kommande session i Strasbourg den 24–28 januari 2011.

Mot bakgrund av det ovan anförda vill jag fråga migrationsminister Tobias Billström:

Vilka åtgärder vidtar statsrådet, utan att gå in i den individuella prövningen av varje enskilt fall, för att försäkra att Sverige lever upp till sina åtaganden i Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna gällande utvisningen av irakier?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2010-12-22 Anmäld: 2010-12-22 Besvarad: 2011-01-10 Svar anmält: 2011-01-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-01-10)