Lagen om arbetskraftsinvandring

Skriftlig fråga 2010/11:205 av Hoff, Hans (S)

Hoff, Hans (S)

den 22 december

Fråga

2010/11:205 Lagen om arbetskraftsinvandring

av Hans Hoff (S)

till statsrådet Tobias Billström (M)

Då de tillfälliga arbets- och uppehållstillstånden är knutna till enskilda arbetsgivare hamnar arbetstagaren i en extrem beroendeställning. I Falkenberg finns nu ett aktuellt fall med två iranier som arbetat gratis för en företagare som menat att iranierna ska vara glada att få ha kommit till Sverige över huvud taget. När de till sist fick hjälp av facket att bevaka sina intressen sades de upp av företagaren och riskerar nu att tvingas lämna landet inom tre månader.

Enligt rapporter i medierna har den nya lagen om arbetskraftsinvandring samtidigt blivit en kassako för oseriösa företagare som säljer arbetstillstånd utan att ens erbjuda något arbete. Det har exempelvis rapporterats om en liten gatukiosk som beviljats åtta tillfälliga arbetstillstånd. Den som väl köpt ett tillfälligt uppehållstillstånd har sedan tre månader på sig att hitta en vanlig seriös arbetsgivare. Om det inte lyckas är det ändå i stort sett fritt fram att arbeta svart i två år eftersom det är först då som Migrationsverket kontrollerar vad som hänt med personen.

Som vanligt när regeringen genomför förändringar utan ordentlig föregående konsekvensanalys så drabbas människor. I utredningen som föregick den nya lagen om arbetskraftsinvandring varnade både fackförbunden och Rikspolisstyrelsen för att utformningen av lagen inte på ett tillräckligt tydligt sätt motverkade ett missbruk av regelverket.

Min fråga är därför hur statsrådet avser att säkerställa att människor som har invandrat som arbetskraft till Sverige inte ska fara illa och att företag i Sverige inte ska kunna tjäna pengar på att regelverket missbrukas.

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2010-12-22 Anmäld: 2010-12-22 Besvarad: 2011-01-10 Svar anmält: 2011-01-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-01-10)