Sveriges utvisning av irakier

Skriftlig fråga 2010/11:204 av von Sydow, Björn (S)

von Sydow, Björn (S)

den 21 december

Fråga

2010/11:204 Sveriges utvisning av irakier

av Björn von Sydow (S)

till statsrådet Tobias Billström (M)

Presidenten för Europarådets parlamentariska församling, Mevlüt Çavuşoğlu, har i ett uttalande uttryckt bestörtning över att Sverige utvisat irakier, inklusive kristna irakier, till Irak där de riskerar förföljelse. Det pågår för närvarande en preliminär diskussion om att ta upp frågan om utvisning av religiösa minoriteter till Irak som ett brådskande ärende vid den parlamentariska församlingens kommande session i Strasbourg den 24–28 januari 2011.

Med anledning av det ovanstående vill jag fråga migrationsminister Tobias Billström:

Avser statsrådet att vidta någon åtgärd med anledning av att Migrationsverket och migrationsdomstolarna inte inväntar Europadomstolens utfall av flera av ansökningarna från irakier i Sverige vad gäller utvisning av personer från vissa religiösa minoriteter till vissa områden i Irak?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2010-12-21 Anmäld: 2010-12-21 Besvarad: 2011-01-10 Svar anmält: 2011-01-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-01-10)