Insatstider för Kustbevakningen

Skriftlig fråga 2010/11:202 av Lindestam, Åsa (S)

Lindestam, Åsa (S)

den 21 december

Fråga

2010/11:202 Insatstider för Kustbevakningen

av Åsa Lindestam (S)

till försvarsminister Sten Tolgfors (M)

Kustbevakningen har fått nya fartyg i 001-klassen. Dessa tre fartyg ska bland annat bekämpa oljeutsläpp. Ministern säger i ett svar till Eva Sonidsson, riksdagsledamot, att fartygen har stor kapacitet att lagra olja.

Men hur är det med insatstiden för Norrland? Dessa tre fartyg fördelas över vår långa kust men har betydligt längre sträcka i norr för att motverka utsläpp. Vid utsläpp ska KBV påbörja begränsningsåtgärder inom fyra timmar och bekämpningsåtgärder inom åtta timmar men inte i Norrland. Där får det ta dubbelt så lång tid.

Dessutom har Bottniska viken inte lika hög salthalt som Östersjön, vilket gör att den norra delen är betydligt känsligare för oljeutsläpp. Det finns även mindre antal organismer i havet i norr, vilket också bidrar till att det är ett känsligare hav.

Hur avser försvarsministern att åtgärda begränsnings- respektive bekämpningsåtgärder för att det ska råda samma förhållanden i hela landet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-12-21 Anmäld: 2010-12-21 Besvarad: 2011-01-04 Svar anmält: 2011-01-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-01-04)