Utförsäkringarna från sjukförsäkringen

Skriftlig fråga 2010/11:2 av Olovsson, Fredrik (S)

Olovsson, Fredrik (S)

den 12 oktober

Fråga

2010/11:2 Utförsäkringarna från sjukförsäkringen

av Fredrik Olovsson (S)

till statsrådet Ulf Kristersson (M)

En lång rad ”enskilda fall” har visat hur omänskliga regeringens förändringar av sjukförsäkringen är. Trots att oppositionen och flera tunga remissinstanser varnade för just dessa konsekvenser framhärdade regeringen och genomförde försämringarna som nu får så förödande effekter.

I regeringsförklaringen tog statsministern upp försämringarna i sjukförsäkringen och sade att det är viktigt att vara ödmjuk inför att enskilda drabbas av orimliga och icke avsedda konsekvenser, att regeringen kommer fortsatt att följa utvecklingen samt kommer att se över om regelverken och deras tillämpning fått icke avsedda konsekvenser för enskilda individer.

Med anledning av de mycket drastiska konsekvenser regeringens politik otvivelaktigt har fått för enskilda är det rimligt att regeringen agerar för att få ett stopp av utförsäkringarna i väntan på att en sådan översyn blir klar. Annars framstår orden från regeringsförklaringen mest som tomt prat.

Min fråga till statsrådet är om han avser att agera för att införa ett stopp – ett moratorium – för utförsäkringarna i väntan på att regeringens översyn blir klar.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-10-12 Anmäld: 2010-10-12 Besvarad: 2010-10-20 Svar anmält: 2010-10-21

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-10-20)