Vattenfalls satsning på ny kolkraft

Skriftlig fråga 2010/11:199 av Holm, Jens (V)

Holm, Jens (V)

den 21 december

Fråga

2010/11:199 Vattenfalls satsning på ny kolkraft

av Jens Holm (V)

till närings- och energiminister Maud Olofsson (C)

I regeringens nya ägardirektiv till statliga Vattenfall står att bolaget ska bedriva energiverksamhet så att det tillhör ”ett av de bolag som leder utvecklingen mot en miljömässigt hållbar energiproduktion”.

Emellertid planerar Vattenfall att storsatsa på ny kolkraft, enligt tidningen Veckans affärer den 16 december 2010. Det handlar om ökad brunkolsbrytning i östra Tyskland. Fem nya dagbrott planeras och för tre av dem har den regionala planeringen redan börjat. Om tillstånden beviljas kan produktionen starta 2015. Förutom att detta leder till ökade utsläpp av växthusgaser innebär detta även att fyra byar måste jämnas med marken och att 3 500 människor tvingas flytta. Gruvbrytningen innebär också att grundvattennivån sänks, vilket förorsakar stora problem för jordbruket och för den lokala landsbygdsbefolkningen. Vattenfalls planer på ökad brunkolsbrytning torde knappast vara förenliga med ägardirektiven.

Min fråga till närings- och energiministern är:

Avser närings- och energiministern att agera mot Vattenfalls satsning på ny kolkraft?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Anmäld: 2010-12-21 Inlämnad: 2010-12-21 Besvarad: 2011-01-10 Svar anmält: 2011-01-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-01-10)