Filmarkivet i Grängesberg

Skriftlig fråga 2010/11:196 av Runeson, Carin (S)

Runeson, Carin (S)

den 17 december

Fråga

2010/11:196 Filmarkivet i Grängesberg

av Carin Runeson (S)

till kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Filmarkivet i Grängesberg är en viktig och levande källa till kunskap om svenska folkets liv och arbete under 1900-talet. Arkivet är unikt i sitt slag och har till uppgift att samla in, vårda, bevara och tillgängliggöra icke-fiktiv film, som upptagits på filmbas, men som inte är avsedd för biografvisning. I tio år har filmarkivet verkat, efter att riksdagen 2001 uppdrog till Svenska filminstitutet att etablera ett nytt arkiv för den kulturhistoriska filmen. Valet av huvudman motiverades med SFI:s långa erfarenhet som arkivinstitution och höga kompetens på det filmtekniska området.

Alltsedan starten har Filmarkivet i Grängesberg samarbetat med länsmuseer över hela landet och dessutom med högskolor och universitet, för att få till rutiner och bedriva forskning på arkivets material. Samverkan finns även med företag och en lång rad föreningar.

Den 1 januari 2011 flyttas huvudmannaskapet från SFI till Kungliga biblioteket. Det medför att personal och verksamhetsansvariga känner viss oro med tanke på att man ännu inte fått ett klart besked om budgeten. Under hittillsvarande huvudman fick Filmarkivet en ”öronmärkt” budget, men med ny huvudman räknas arkivets budget in i KB:s totala budget. Ekonomin blir beroende av en förhandling om kronor och ören, och det har förutskickats ett sparbeting och färre tjänster, vilket gör det svårt för arkivet att på ett högkvalitativt sätt klara sitt uppdrag. Det regionalpolitiska perspektivet, som tidigare gällt för Filmarkivet i Grängesberg gäller heller inte längre enligt KB:s tolkning.

Kommer kultur- och idrottsministern att säkerställa att Filmarkivet även framöver får en budget som gör det möjligt att på ett bra sätt fullgöra sitt viktiga uppdrag?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-12-17 Anmäld: 2010-12-20 Besvarad: 2010-12-22 Svar anmält: 2010-12-22

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-12-22)