Provtagning av hivsmittade

Skriftlig fråga 2010/11:195 av Runeson, Carin (S)

Runeson, Carin (S)

den 17 december

Fråga

2010/11:195 Provtagning av hivsmittade

av Carin Runeson (S)

till socialminister Göran Hägglund (KD)

Gång efter annan kan man i medierna, alltifrån dagspress till facktidskrifter, ta del av uppgifter om att hivsmittade personer upptäcks för sent.

Enligt en ny studie av forskare vid Karolinska Institutet, KI, visas att förvånansvärt många hivsmittade med tydliga symtom på aids inte erbjuds hivtest när de söker vård.

Två tredjedelar av de smittade får sin diagnos först då deras immunförsvar är kraftigt försvagat. Detta ökar risken för svår sjukdom och tidig död, vilket inte är acceptabelt.

Från forskarhåll finns också tydliga signaler om att det finns all anledning att uppmärksamma och förbättra rådande rutiner.

Med hänvisning till ovanstående är min fråga till socialministern:

Vilka åtgärder kommer socialministern att vidta för att åtgärda bristen på effektiv provtagning av hivsmittade?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-12-17 Anmäld: 2010-12-20 Besvarad: 2010-12-22 Svar anmält: 2010-12-22

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-12-22)