Annullering av utsläppsrätter

Skriftlig fråga 2010/11:193 av Karlsson, Sara (S)

Karlsson, Sara (S)

den 17 december

Fråga

2010/11:193 Annullering av utsläppsrätter

av Sara Karlsson (S)

till miljöminister Andreas Carlgren (C)

Enligt den bördefördelning som EU kom överens om i samband med Kyotoprotokollet kunde Sverige få öka sina utsläpp av växthusgaser med 4 procent. En möjlighet som Sverige inte har utnyttjat tack vare högt ställda mål i den svenska klimatpolitiken.

De tillåtna utsläpp som Sverige inte utnyttjat kan nu tillgodoräknas som AAU:er, Assigned Amount Units, vilka kan säljas till andra länder. Värdet på dessa är inte helt känt men det rör sig om miljardbelopp. Sverige skulle kunna göra sig en hacka men det skulle innebära att de utsläppsminskningar som åstadkommits varit förgäves.

Andra europeiska länder har redan beslutat att dessa utsläppsrätter ska annulleras för att utsläppsminskningarna ska bli bestående. Den svenska regeringen har dock inte gett besked.

Min fråga till miljöministern är därför hur han och den svenska regeringen avser att använda de AAU:er som Sverige kan tillgodoräkna sig.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-12-17 Anmäld: 2010-12-17 Besvarad: 2010-12-22 Svar anmält: 2010-12-22

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-12-22)