Kringgående av lagstiftning mot överskuldsättning

Skriftlig fråga 2010/11:192 av Kakabaveh, Amineh (V)

Kakabaveh, Amineh (V)

den 17 december

Fråga

2010/11:192 Kringgående av lagstiftning mot överskuldsättning

av Amineh Kakabaveh (V)

till statsrådet Peter Norman (M)

För några dagar sedan antog riksdagen en ny lag som har som syfte att försvåra för personer att överskuldsätta sig genom så kallade sms-lån. Lagen medger förvisso fortfarande att du kan få ett snabbt besked om lån men att betalningen fördröjs och att du då har en möjlighet att ångra dig. Alla åtgärder som vidtas för att skydda personer från att skuldsätta sig över sin betalningsförmåga är så klart välkomna även om lagstiftningen i detta fall kanske kunnat vara ännu skarpare.

Dock har bläcket knappt torkat på papperet förrän vi konsumenter översköljs av en ny möjlighet till skuldsättning på liknade manér. I stället för ett snabbt lån kan man nu ”pausa sin räkning”. Detta innebär att kreditinstitutet betalar den räkning som du önskar mot en avgift och ränta. Detta är ytterligare ett sätt att ge dyra kortfristiga lån utan att behöva göra en ordentlig kreditprövning och riskerar att sätta låntagaren i mer långsiktiga svårigheter. Jag anser också att kreditgivarna på detta sätt kringgår den nyligen införda lagstiftningen som beskrivits ovan.

Min fråga till statsrådet Peter Norman är:

Avser statsrådet att vidta åtgärder så att kreditgivningsinstituten förhindras att kringgå den nyligen införda lagstiftningen om kreditprövning och ångerrätt genom denna nya låneform?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2010-12-17 Anmäld: 2010-12-17 Besvarad: 2011-01-11 Svar anmält: 2011-01-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-01-11)