Skydd mot förorening av Västerdalälven

Skriftlig fråga 2010/11:187 av Lindholm, Jan (MP)

Lindholm, Jan (MP)

den 17 december

Fråga

2010/11:187 Skydd mot förorening av Västerdalälven

av Jan Lindholm (MP)

till miljöminister Andreas Carlgren (C)

Ärendet om ett nytt reningsverk för avloppsvatten för att avlasta Köarån i Malung-Sälen har hamnat i Nacka tingsrätt och jag har tagit del av dels yttrandet från länsstyrelsen, dels ett yttrande från av kommunen anlitad expert samt av de klagandes inlagor.

Den oro för Västerdalälvens framtid som de klagande anför behandlas inte av svarande eller av myndigheten utan klagomålen avförs på andra grunder. Till saken hör att det planerade reningsverket dimensioneras för ca 50 procent av det underlag som i dag är aktuellt samtidigt som nybyggnationer planeras för de närmaste åren för en ytterligare kraftig expansion av turismen.

Frågan man ställer sig är hur ett reningsverk dimensionerat för 50 000 personer ska klara de 150 000 personer som inom några år kommer att belasta detsamma.

Till saken hör att Köarån enligt uppgift redan är död och förstörd och att Västerdalälven under den period belastningen är som störst har mycket liten vattenföring.

Min fråga till miljöministern måste därför bli:

Hur avser miljöministern att agera för att säkerställa att nya reningsverk dimensioneras för att verkligen klara de problem de ställs inför?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-12-17 Anmäld: 2010-12-17 Besvarad: 2010-12-22 Svar anmält: 2010-12-22

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-12-22)