Utbyggnad av E45

Skriftlig fråga 2010/11:186 av Hellman, Jörgen (S)

Hellman, Jörgen (S)

den 16 december

Fråga

2010/11:186 Utbyggnad av E45

av Jörgen Hellman (S)

till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Den tidigare S-regeringen beslöt som en del av Trollhättepaketet att bygga ut hela E45 mellan Göteborg och Trollhättan. Alliansregeringen beslöt dock 2006 att riva upp beslutet och i stället lägga pengar på andra vägprojekt i landet.

Konsekvensen har blivit att två delsträckor av E45, Torpabron och en ny trafikplats vid Göta, i dagsläget saknar finansiering och inte kommer att kunna byggas. Följaktligen kommer nya E45 att ha två flaskhalsar som motverkar hela syftet med utbyggnaden – kortare restider, ökad trafiksäkerhet, bättre miljö och en regional utveckling.

Att satsa miljarder på att bygga ut en ny väg för att på slutet dra in 400 miljoner och därmed fälla krokben för hela projektet är som jag ser det inget annat än kapitalförstöring. Den tidigare infrastrukturministern kunde inte svara på varför regeringen nedprioriterat E45 eller när en fullt utbyggd väg kommer att stå färdig. Då Sverige nu fått en ny infrastrukturminister har frågan åter blivit aktuell.

Jag undrar därför vilka faktorer som ligger till grund för regeringens nedprioritering av E45 och vilka initiativ statsrådet tänker ta för att hela E45 ska bli en fyrfältsväg.

 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-12-16 Anmäld: 2010-12-16 Besvarad: 2010-12-22 Svar anmält: 2010-12-22

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-12-22)