Polisstation vid gränsen mellan Sverige och Norge

Skriftlig fråga 2010/11:184 av Johansson, Ann-Kristine (S)

Johansson, Ann-Kristine (S)

den 16 december

Fråga

2010/11:184 Polisstation vid gränsen mellan Sverige och Norge

av Ann-Kristine Johansson (S)

till justitieminister Beatrice Ask (M)

Under en lång tid har relationen mellan Sverige och Norge utvecklats i positiv riktning. Samarbetet har bland annat handlat om arbetsmarknad och myndighetsutövning med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Skatteverket som medverkande. I Morokulien har man haft gemensam arbetsförmedling och rådgivning mellan våra två länder – Grensetjänsten.

Varje år passerar 4,4 miljoner bilar gränsen mellan Sverige och Norge i anslutning till Värmland, med syftet att besöka sitt grannland. Men vi ser också hur gränsen mellan Sverige och Norge är en passage för olika former av kriminella företeelser som smuggling av narkotika och varor, olaglig alkoholhantering, trafficking och så vidare. Detta slår framför allt mot de mest utsatta i samhället.

Med en gemensam polisstation på gränsen skulle samverkan utvecklas vidare och förbättras. Brottsligheten bryr sig inte om landsgränser och vi måste på olika sätt hitta samarbetsformer, som gör att vi kan begränsa olaglig verksamhet. En polisstation på gränsen är inte det slutliga målet, men det kan vara en del av lösningen på problemet med kriminaliteten. Det skulle förenkla och förtydliga uppdraget för polisen i respektive länder.

Jag vill därför fråga justitieministern om hon är beredd att utreda möjligheterna att inrätta en polisstation vid gränsen mellan Norge och Sverige.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-12-16 Anmäld: 2010-12-16 Besvarad: 2010-12-22 Svar anmält: 2010-12-22

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-12-22)