Isbrytare Oden i Antarktis

Skriftlig fråga 2010/11:178 av Sjöstedt, Jonas (V)

Sjöstedt, Jonas (V)

den 15 december

Fråga

2010/11:178 Isbrytare Oden i Antarktis

av Jonas Sjöstedt (V)

till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Sjöfartsverkets isbrytare Oden är denna vinter uthyrd till en forskningsexpedition i Antarktis. Det är självklart viktigt att samhälleliga resurser som isbrytare även kan användas till forskningsändamål. Det är dock inte självklart att det ska ske vid tidpunkter när dessa resurser har som störst nytta för samhället utifrån dess primära syfte.

Det går av naturliga skäl inte att förutse hur nederbörd och temperatur kommer att utfalla under olika år, men det är lika självklart att en isbrytare har sin största nytta i Sverige under vintersäsongen. Det är därför olyckligt att Sveriges kraftfullaste isbrytare inte finns närvarande i svenska vatten under en säsong där behoven är mycket stora.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd:

Avser statsrådet att verka för att Sjöfartsverkets isbrytare i högre grad befinner sig i svenska vatten under vintersäsongen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-12-15 Anmäld: 2010-12-15 Besvarad: 2010-12-22 Svar anmält: 2010-12-22

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-12-22)