Resor över länsgräns med SJ:s årskort

Skriftlig fråga 2010/11:177 av Andersson, Johan (S)

Andersson, Johan (S)

den 15 december

Fråga

2010/11:177 Resor över länsgräns med SJ:s årskort

av Johan Andersson (S)

till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Vid årsskiftet 2010/11 upphör möjligheten för de med förutbetalda årskort med resplustillägg att kunna resa över länsgräns på sitt årskort med Tåg i Bergslagen.

Som skäl härför uppger SJ att man inte kommit överens med länstrafikbolaget om ersättningen för dessa resor.

Till följd av detta kommer kostnaderna för exempelvis boende i Motala och pendlande över länsgräns att kraftigt öka jämfört med dagens kostnader, då man uppmanas att lösa särskilda biljetter för detta.

Min fråga till statsrådet är:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta med anledning av den uppkomna situationen för pendlande över länsgräns med SJ:s årskort?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-12-15 Anmäld: 2010-12-15 Svar anmält: 2010-12-21 Besvarad: 2010-12-21

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-12-21)