Avgifter för tåg på Öresundsbron

Skriftlig fråga 2010/11:176 av Berg, Marianne (V)

Berg, Marianne (V)

den 14 december

Fråga

2010/11:176 Avgifter för tåg på Öresundsbron

av Marianne Berg (V)

till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Trafikutskottet har i enlighet med regeringens förslag beslutat om att tidigare aviserade avgiftshöjningar på Öresundsbron ska kvarstå. Förvisso återstår omröstning i riksdagens kammare innan förslaget vinner bifall, men regeringens inriktning väcker en rad frågor.

Förslaget kommer att allvarligt hota integrationen i Öresundsregionen och den gemensamma arbetsmarknaden mellan de båda länderna. Det finns beräkningar på att prishöjningen för en tågbiljett inledningsvis kommer att bli 7 procent dyrare men att det på sikt kan bli så dyrt som 40 procent dyrare än i dag. Detta kommer naturligtvis att leda till en stor överflyttning av tågresenärer till biltrafik och därmed ha en negativ utveckling inom miljö- och klimatområdet samtidigt som personer med låg tillgång till bil drabbas hårt av prishöjningarna.

Regeringen och infrastrukturministern verkar dock kallsinniga till framförd kritik och har inte tydliggjort hur förslaget bidrar till att nå miljö- och klimatmål eller transportpolitiska mål som tillgänglighet för alla trafikresenärer.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga statsrådet Catharina Elmsäter-Swärd:

På vilka omständigheter och fakta har statsrådet baserat sitt ställningstagande att en höjning av tågavgifterna på Öresundsbron skulle gynna Öresundsregionen, bidra till miljö- och klimatmål samt vara en del i att nå transportpolitiska mål som tillgänglighet?

Frågan är besvarad

Händelser

Anmäld: 2010-12-14 Inlämnad: 2010-12-14 Svar anmält: 2010-12-22 Besvarad: 2010-12-22

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-12-22)