Ekonomi och föräldrasamarbete vid särlevnad

Skriftlig fråga 2010/11:173 av Lundqvist-Brömster, Maria (FP)

Lundqvist-Brömster, Maria (FP)

den 14 december

Fråga

2010/11:173 Ekonomi och föräldrasamarbete vid särlevnad

av Maria Lundqvist-Brömster (FP)

till statsrådet Ulf Kristersson (M)

Riksrevisionen rekommenderar i RiR 2010:22 regeringen att ge den pågående Utredningen om ekonomi och föräldrasamarbete vid särlevnad, ett tilläggsdirektiv där man bör utreda möjligheterna att låta föräldrabalkens regler vara den huvudsakliga grunden för beräkning av underhåll till barn och inrätta en nationell instans dit föräldrar kan vända sig för att få hjälp att räkna ut ett underhållsbidrag samt få ett underhållsbidrag fastställt. Denna rekommendation är med anledning av att många särlevande föräldrar skulle få ett högre underhåll om underhållet hade beräknats enligt föräldrabalkens regler i stället för att föräldrarna betalar via underhållsstödet.

Försäkringskassan administrerar underhållsstödet i dag och det berör omkring 225 000 barn till särlevande föräldrar. Många föräldrar känner inte till föräldrabalkens regler utan betalar underhåll till sina barn via underhållsstödet. Detta medför att många barn får ett lägre underhåll än vad de skulle kunna få om föräldrabalkens regler tillämpades. Detta sker trots att Försäkringskassan sedan 2002 har som mål att fler föräldrar ska sköta underhållet på egen hand.

Min fråga till socialförsäkringsminister Ulf Kristersson är:

Kommer statsrådet att ta initiativ till att ett tilläggsdirektiv ges till pågående utredning med utgångspunkt från Riksrevisionens rekommendation?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-12-14 Anmäld: 2010-12-14 Besvarad: 2010-12-20 Svar anmält: 2010-12-21

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-12-20)