Förvaltningsplan för ål

Skriftlig fråga 2010/11:172 av Holm, Jens (V)

Holm, Jens (V)

den 13 december

Fråga

2010/11:172 Förvaltningsplan för ål

av Jens Holm (V)

till landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C)

I sin senaste rapport om ålbestånden slår Ices, International Council for the Exploration of the Sea, fast att inflödet av inkommande glasålar har minskat med 50–60 procent mellan 2008 och 2009. Ices påpekar även att den ålförvaltningsplan som Sverige infört i stort sett inte minskat landningen av ål. I den svenska förvaltningsplanen är en av åtgärderna utplantering av glasål. Ices menar att utplantering av ål är verkningslös eftersom navigeringsförmågan för de utplanterade ålarna störs, vilket innebär att de inte hittar tillbaka till Sargassohavet för att leka. Slutligen slår Ices fast att ett totalt fiskestopp är den enda vägen för att rädda arten.

Med anledning av detta vill jag fråga landsbygdsminister Eskil Erlandsson:

Avser landsbygdsministern att verka för att ett totalt fiskestopp för ål införs?

Frågan är återtagen

Händelser

Inlämnad: 2010-12-13 Anmäld: 2010-12-13 Återtagen: 2010-12-15

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.