Undersökningar av FRA:s verksamhet

Skriftlig fråga 2010/11:171 av Björlund, Torbjörn (V)

Björlund, Torbjörn (V)

den 13 december

Fråga

2010/11:171 Undersökningar av FRA:s verksamhet

av Torbjörn Björlund (V)

till försvarsminister Sten Tolgfors (M)

I medierna har det rapporterats om misstankar att Försvarets radioanstalt, FRA, har misskött sina uppgifter. Bland annat misstänks man för att ha spridit information om svenska medborgare till främmande makt och dessutom använt sig av avlyssningsmetoder som kan ifrågasättas.

I försvarsutskottet finns nu en skrivelse som ska behandlas där regeringen rapporterar om signalspaningen och FRA. Det redovisas åtgärder för att skydda integriteten hos medborgarna och för att kontrollen av FRA ska förhindra oegentligheter. Där redovisas också att en kontrollstation finns inlagd 2011. Mot bakgrund av det som framkommit i medierna borde kontrollen tidigareläggas.

Min fråga till försvarsminister Sten Tolgfors är:

Kommer försvarsministern att se till att undersökningar av FRA:s verksamhet görs tidigare än den tänkta kontrollstationen för att säkerställa att verksamheten inte bryter mot de lagar och bestämmelser som riksdagen beslutat om?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-12-13 Anmäld: 2010-12-13 Besvarad: 2010-12-22 Svar anmält: 2011-01-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-12-22)