Taleregler om klimatet

Skriftlig fråga 2010/11:170 av Holm, Jens (V)

Holm, Jens (V)

den 13 december

Fråga

2010/11:170 Taleregler om klimatet

av Jens Holm (V)

till statsminister Fredrik Reinfeldt (M)

Inför FN:s klimattoppmöte i Köpenhamn uttalade sig miljöminister Andreas Carlgren av naturliga skäl kritiskt mot att USA gör alldeles för lite för klimatet. Enligt artikeln ”Så tystades Carlgren efter kritik mot USA” i Aftonbladet den 9 december avslöjar Wikileaks att en av statsministerns närmaste medarbetare kontaktade den amerikanska ambassaden i Stockholm den 3 september 2009 och meddelade att man hade upprättat ett ”regelverk kring hur man ska prata om USA:s klimatpolitik”. Statsministerns kansli ska sedan ha försett ambassaden med en kopia av dessa förhållningsregler.

Jag har själv noterat att Carlgren nu inför Cancúnmötet nästan aldrig har kritiserat USA längre. Nu är det Kina och Albaländerna i Latinamerika som är de stora klimatbovarna, enligt Carlgrens nya retorik.

Min fråga till statsministern är:

Har statsministern verkat för att ett dokument med sådana förhållningsregler som nämns ovan tagits fram?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-12-13 Anmäld: 2010-12-13 Besvarad: 2010-12-22 Svar anmält: 2010-12-22

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-12-22)