Åtgärder mot nollklassning av den sjukpenninggrundande inkomsten, SGI

Skriftlig fråga 2010/11:169 av Ericson, Gunvor G (MP)

Ericson, Gunvor G (MP)

den 10 december

Fråga

2010/11:169 Åtgärder mot nollklassning av den sjukpenninggrundande inkomsten, SGI

av Gunvor G Ericson (MP)

till statsrådet Ulf Kristersson (M)

De förändringar i sjukförsäkringen som regeringen infört har fått konsekvenser både direkt och indirekt för människor. En konkret förändring är att möjligheten att få tidsbegränsad sjuk- och aktivitetsersättning har försvunnit.

En grupp som drabbas särskilt hårt är de som är 0-klassade, det vill säga de som saknar SGI. Vid längre tids sjukdom kunde de tidigare få tidsbegränsad sjukersättning på garantinivå, en möjlighet som nu alltså försvunnit. Det är först om de bedöms vara permanent sjuka och sakna arbetsförmåga som de kan få sjuk- eller aktivitetsersättning på garantinivå.

Människor som är 0-klassade saknar möjlighet till sjukpenning när de är sjuka. Det blir i förlängningen hänvisade till att, efter att ha gjort sig av med eventuella tillgångar, ansöka om ekonomiskt bistånd hos socialtjänsten. Detta riskerar att leda till ökad fattigdom för dem och deras familjer, vilket i sig är en ohälsofaktor.

Avser statsrådet att vidta åtgärder för att minska eller helt ta bort risken att människor blir 0-klassade av Försäkringskassan?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-12-10 Anmäld: 2010-12-13 Besvarad: 2010-12-15 Svar anmält: 2010-12-15

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-12-15)