Arbetsmarknadskunskap i skolan

Skriftlig fråga 2010/11:168 av Stenberg, Maria (S)

Stenberg, Maria (S)

den 10 december

Fråga

2010/11:168 Arbetsmarknadskunskap i skolan

av Maria Stenberg (S)

till utbildningsminister Jan Björklund (FP)

En nyligen publicerad rapport från Arenagruppen och Sveriges elevråds centralorganisation, Seco, visar att så många som 39 procent av de tillfrågade gymnasieeleverna anser att skolan inte på ett tillfredsställande sätt förmedlar kunskap om vilka rättigheter och skyldigheter anställda har på arbetsmarknaden. Skolan tycks inte heller på ett bra sätt kunna förbereda eleverna på hur det fungerar praktiskt på en arbetsplats.

När det nu råder en massarbetslöshet bland landets unga, är det särskilt viktigt att de har goda kunskaper om villkoren på arbetsmarknaden. Det är alarmerande att gymnasieskolan inte på ett tillfredsställande sätt kan förbereda eleverna för inträdet till vuxenlivet och till arbetsmarknaden. Elevernas kunskapsbrister om arbetslivet framstår som ännu allvarligare när man tar hänsyn till att 75 procent av eleverna bedömer att de kommer att arbeta som anställda och 16 procent som företagare.

Min fråga till utbildningsministern är vilka åtgärder han avser att vidta för att öka kunskapen om arbetsmarknadens funktionssätt bland Sveriges gymnasieelever.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-12-10 Anmäld: 2010-12-10 Besvarad: 2010-12-15 Svar anmält: 2010-12-15

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-12-15)