Nationella riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel

Skriftlig fråga 2010/11:166 av Olofsson, Eva (V)

Olofsson, Eva (V)

den 10 december

Fråga

2010/11:166 Nationella riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel

av Eva Olofsson (V)

till statsrådet Maria Larsson (KD)

Det är i många fall helt avgörande för livskvalitet och delaktighet i samhället för en person med funktionsnedsättning att de hjälpmedel som behövs tillhandahålls. Kostnaderna för hjälpmedel överdrivs ofta om man ser till de positiva effekter de har för hälsa och livskvalitet samt de ekonomiska vinster samhället faktiskt gör när hjälpmedlen bidrar till självständighet och självbestämmande.

Vilka hjälpmedel man har möjlighet att få och kostnaderna för den enskilde varierar mycket över landet. Detta är väl känt och man har bland annat konstaterat detta i SOU 2004:83. I och med att hjälpmedel kan ha en så avgörande effekt för en persons livskvalitet är det problematiskt att bostadsorten ska vara avgörande i så hög grad som i dag.

Jag anser att staten bör ta ett större ansvar än i dag för att förskrivningen av hjälpmedel blir mer likvärdig över landet. Att staten har ett övergripande ansvar för tillhandahållandet av hjälpmedel anges också i FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar.

Min fråga till statsrådet Maria Larsson är:

Avser statsrådet att ta initiativ till att Socialstyrelsen ges i uppdrag att ta fram nationella riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-12-10 Anmäld: 2010-12-10 Besvarad: 2010-12-15 Svar anmält: 2010-12-15

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-12-15)