Telefoni på landsbygden

Skriftlig fråga 2010/11:165 av Nordén, Marie (S)

Nordén, Marie (S)

den 10 december

Fråga

2010/11:165 Telefoni på landsbygden

av Marie Nordén (S)

till statsrådet Anna-Karin Hatt (C)

Att Telia håller på att montera ned sitt kopparnät runt om i landet och vad det får för konsekvenser för invånarna i landets glest bebyggda delar, har diskuterats i riksdagen vid ett flertal tillfällen. Regeringen hänvisar gärna till marknadskrafterna som ska se till att telefoni finns tillgängligt i hela landet, men där marknaden är begränsad har telebolagen inget som helst intresse av att erbjuda sina tjänster för boende på lands- och glesbygden. Regeringen verkar inte bry sig om detta, eftersom statsrådet uppgav i en debatt att statens huvudsakliga uppdrag är att se till att marknaden fungerar effektivt.

Nu är nedmontering av Telias kopparnät och därmed det fasta nätet i Bräcke aktuellt. Det berör åtminstone 140 hushåll i det aktuella området. Nedmontering sker utan att boende erbjuds andra alternativ.

Det är naturligtvis djupt oroande att människor blir utan telefon och den trygghet det innebär. Oron för de boende blir inte mindre av att Telia Fastmobil, som vanligen erbjuds som ersättning, ofta saknar täckning på de mindre orterna. Det är inte heller någon tröst för de drabbade att över 90 procent av landets befolkning har tillgång till telefon, när de själva saknar denna självklara tjänst.

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att även boende på lands- och glesbygden ska ha tillgång till fungerande telefoni?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-12-10 Anmäld: 2010-12-10 Besvarad: 2010-12-15 Svar anmält: 2010-12-15

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-12-15)