Finansieringen av Coompanions fortsatta verksamhet

Skriftlig fråga 2010/11:163 av Johansson, Ann-Kristine (S)

Johansson, Ann-Kristine (S)

den 10 december

Fråga

2010/11:163 Finansieringen av Coompanions fortsatta verksamhet

av Ann-Kristine Johansson (S)

till närings- och energiminister Maud Olofsson (C)

I budgetpropositionen för 2011 skrivs att ”det finns ett grundläggande behov av information, rådgivning, nätverk och mötesplatser hos många små och medelstora företag”, och att det är viktigt att fler ser företagande som ett självklart val. Utöver generella insatser kan det även vara motiverat att stödja särskilda grupper av potentiella och befintliga företagare, till exempel kvinnor och personer med utländsk bakgrund.

En viktig pusselbit i detta arbete är rådgivningsorganisationen Coompanion. Den ger sedan 25 år professionell affärsrådgivning till människor som vill starta företag tillsammans, en rådgivningskompetens som Coompanion är ensam om. En årlig finansiering från Tillväxtverket gör att Coompanion kan ge kostnadsfri startrådgivning till de presumtiva entreprenörerna och erbjuda detta över hela landet. Detta ligger helt i linje med de i budgetpropositionen politiska riktlinjerna och i linje med det offentliga stödet till övriga företagsrådgivare.

För att Coompanion ska kunna fortsätta att vara en viktig pusselbit och se till att fler får en professionell rådgivning så krävs det en stabil och långsiktig finansiering.

Jag vill mot bakgrund av detta fråga närings- och energiministern hur hon ser på finansieringen av Coompanions fortsatta verksamhet, såväl grundbidrag som utvecklingsbidrag, och om hon avser att vidta någon åtgärd.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-12-10 Anmäld: 2010-12-10 Besvarad: 2010-12-15 Svar anmält: 2010-12-15

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-12-15)